Μοιράσου το στα κοινωνικά δίκτυα

Πέτρες τεχνητές

Εξ'αιτίας της διαφοροποίησης της ανάλυσης είτε σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή η πιστότητα των χρωμάτων κατά την αναπαραγωγή δεν δύναται να είναι απόλυτα ακριβής.